ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ Gife Voucher มูลค่า 20,000 บาท
NEW-ประกาศรายชื่อ-2019.jpg

เงื่อนไขของโปรโมชั่น
1.Promotion สำหรับโครงการ แอชตัน อโศก, คิว ชิดลม-เพชรบุรี,คิว สยาม-ราชเทวี,แอชตัน จุฬา-สีลม,ไอดีโอ พหลโยธิน-จตุจักร ชื่อลูกค้ามีสิทธิ์ได้ร่วมจับฉลากเมื่อจองและโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 สำหรับโครงการอื่นๆ ชื่อลูกค้ามีสิทธิ์ได้ร่วมจับฉลากเมื่อจองและโอนสิทธิ์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดแต่ละโครงการ  
2.ลูกค้าซื้อห้องจะต้องเป็นลูกค้าจากงาน Ddproperty Show 2019 วันที่ 19-25 กพ. 2562  และงาน Think of living Expo 2019 วันที่ 21 - 24 กพ. 2562  เท่านั้น 
3.โปรโมชั่นและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่การยกเลิกการซื้อ ในช่วงระยะเวลาที่ร่วมรายการ จะถือว่าการทำธุรกรรมครั้งนั้นๆเป็นโมฆะ และตัดสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
5.การรับของรางวัล จะต้องดำเนินการผ่านช่องทางที่บริษัท ดิเอเจ้นท์ฯ กำหนดเท่านั้น
6.การตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 ผ่าน www.theagent.co.th หรือ 02-056-2333
7.บริษัท ดิเอเจ้นท์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีผู้โชคดีไม่ติดต่อรับรางวัลภายในกำหนดเวลา 7วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หรือ ทางบริษัทฯไม่สามารถติดต่อกลับผู้โชคดีได้ ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลจากกิจกรรมนี้โดยจะไม่มีการจับรางวัลใหม่ทดแทน
8. บริษัท ดิเอเจ้นท์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทั้งหมด ในกรณีที่ได้พิจารณาและเห็นว่าการได้มาซึ่งสิทธิพิเศษไม่ถูกต้องหรือทุจริต และให้ถือว่าการพิจารณาของบริษัท ดิเอเจ้นท์ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
9. ลูกค้าผู้ซื้อห้องชุดเป็นผู้ชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ลูกค้าได้รับหรือตามที่กฎหมายกำหนด
10. บริษัท ดิเอเจ้นท์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน วิธีการร่วมกิจกรรม ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือสงสัยใดๆ ให้ถือเอาการตัดสินใจของบรัท ดิเอเจ้นท์ฯ เป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

Urban link property expert (Thailand)

Recommended Project: Ashton Asoke | Ashton | Ideo Q Siam-Ratchathewi | Ideo Q Siam-Ratchathewi (Sole Agent) | Ideo Mobi Rama 9 | Ideo Q Phayathai | Ideo Q Chula-Samyan | Ideo Q Ratchathewi | Ideo Mobi Sukhumvit Eastgate | Ideo Mobi Sukhumvit Eastgate (Sole Agent) | Ideo Mobi Wongsawang - Interchange | Ideo Mobi Wongsawang - Interchange (Sole Agent) |

All right reserved 2014 The Agent (Property Expert) Co.,Ltd